• Trở thành một tổ chức Xã hội không chỉ hoạt động ở Việt Nam mà còn vươn ra Thế Giới

  • Luôn hành động để đem lại những giá trị tốt đẹp cho Cộng đồng và Xã hội

  • Lan tỏa tình yêu thương vì Cộng đồng và Xã hội

Vào ngày 21/10/2021, Quỹ Thiện Nguyện Hạnh Phúc đã nhận thư cám ơn từ Hội Liên hiệp Phụ...
Vào ngày 12/10/2021, Quỹ Thiện Nguyện Hạnh Phúc đã nhận thư cám ơn từ UB MTTQVN phường...
Ngày 27/09/2021 vừa qua, Quỹ Thiện Nguyện Hạnh Phúc đã nhận thư cám ơn từ UB MTTQVN phường...
Tình hình bà con ở Sài Gòn đang cần hỗ trợ nên đội thiện nguyện chúng tôi cũng không dám...

Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Nghị định 93/2021/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 11/12/2021 với các quy định cụ thể về trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, nhằm bảo đảm tính minh bạch và công khai trong công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dựng các nguồn đóng góp tự nguyện.

Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.