• Trở thành một tổ chức Xã hội không chỉ hoạt động ở Việt Nam mà còn vươn ra Thế Giới

  • Luôn hành động để đem lại những giá trị tốt đẹp cho Cộng đồng và Xã hội

  • Lan tỏa tình yêu thương vì Cộng đồng và Xã hội

Vào ngày 07/12/2021, Quỹ Thiện Nguyện Hạnh Phúc đã nhận thư cám ơn từ trường mầm non xã...
Vào ngày 21/10/2021, Quỹ Thiện Nguyện Hạnh Phúc đã nhận thư cám ơn từ Hội Liên hiệp Phụ...
Vào ngày 12/10/2021, Quỹ Thiện Nguyện Hạnh Phúc đã nhận thư cám ơn từ UB MTTQVN phường...
Ngày 27/09/2021 vừa qua, Quỹ Thiện Nguyện Hạnh Phúc đã nhận thư cám ơn từ UB MTTQVN phường...

(KTSG) – Những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đã làm các doanh nghiệp khốn đốn nhưng không làm tắt đi ngọn lửa “trách nhiệm xã hội – CSR” của các doanh nghiệp. Giờ đây, trong không khí “bình thường mới” giữa lòng đại dịch, ngọn lửa CSR ấm áp đang dẫn dắt các doanh nghiệp mong muốn sự phát triển bền vững tìm đến cách tư duy mới nhằm mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng khi thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội.

Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Nghị định 93/2021/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 11/12/2021 với các quy định cụ thể về trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, nhằm bảo đảm tính minh bạch và công khai trong công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dựng các nguồn đóng góp tự nguyện.