Sự kiện

Kế hoạch đi thiện nguyện Miền Trung lần 3
14/11/2020 05:00 - 18/11/2020 17:00
Hội chợ Từ thiện Tánh Linh
10/06/2020 08:00 - 10:00
Tặng quà từ thiện cùng Cao Mỹ Kim
07/05/2020 05:00 - 08/05/2020 22:00
Khởi công xây nhà tình thương tặng chú Long
17/03/2020 08:00 - 30/05/2020 08:00
96/50 Tây Hòa, Phường Phước Long A, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh
  0937 206 259 hoặc 0901 405 054