BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN TỈNH NINH THUẬN GỬI THƯ CẢM ƠN ĐẾN QUỸ THIỆN NGUYỆN HẠNH PHÚC

Ngày 24/06/2024

 -  50 Lượt xem

HÀNH TRÌNH ĐI ĐỂ THẤY MÀ THƯƠNG 

Vào ngày 05/06/2024, Quỹ Thiện Nguyện Hạnh Phúc đã nhận Thư cám ơn từ Hội Nông Dân Tỉnh Ninh Thuận. Do Quỹ đã hỗ trợ quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và tặng "Nhà Hạnh Phúc" cho hộ gia đình chị Phạm Thị Gởi vừa qua.

Xin cám ơn các bạn thành viên Quỹ đã cùng chung tay hỗ trợ người dân. Xin cám ơn các mạnh thường quân đã đồng hành cùng với Quỹ Thiện Nguyện Hạnh Phúc trong thời gian qua.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ các bạn thành viên và các mạnh thường quân trong các hoạt động sắp tới của Quỹ Thiện Nguyện Hạnh Phúc.

Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn. Mục đích lan tỏa tình yêu thương đến cộng đồng và xã hội.