Bộ Nội vụ đề nghị xử lý một số hoạt động liên quan 'Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ'

Ngày 18/09/2023

 -  155 Lượt xem

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tăng cường nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ về phương diện tổ chức đối với 'Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ' tại Việt Nam.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tăng cường nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh,
xóa bỏ về phương diện tổ chức đối với "Hội thánh Đức Chúa trời mẹ" tại Việt Nam.

 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng vừa ký thay Bộ trưởng văn bản gửi UBND các tỉnh, thành về việc xử lý một số nội dung liên quan đến hoạt động "Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ". Theo Bộ Nội vụ, thời gian gần đây, hoạt động của "Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ" tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước, gây bức xúc, phẫn nộ trong nhân dân, vi phạm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, trái với thuần phong mỹ tục.

 

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tăng cường nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ về phương diện tổ chức đối với "Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ" tại Việt Nam. Trong đó cần giải tán, thu hồi giấy phép đối với các nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, không để tổ chức này tái nhóm, hình thành các tụ điểm hoạt động mới.

 

Bộ Nội vụ cũng lưu ý về việc không chấp thuận đăng ký hoạt động dưới mọi hình thức, bao gồm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, hình thành tổ chức phi chính phủ, công ty, văn phòng đại diện, cửa hàng, câu lạc bộ, chương trình ngoại khóa...

Đồng thời cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tiêu cực, như hành vi xâm phạm trật tự, an toàn xã hội, xúc phạm, chia rẽ tín ngưỡng tôn giáo; xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác; chia rẽ người người theo tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau…

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, căn cứ vào mức độ vi phạm để xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm hành vi trên không gian mạng.

Bộ cũng đề nghị thông tin, tuyên truyền rõ các hoạt động vi phạm pháp luật, tác hại do hội này gây ra để nâng cao nhận thức, cảnh giác, đồng thuận xã hội, tôn giáo trong nhìn nhận, phê phán, phát giác, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đạo đức tôn giáo của hội này.

Cùng với đó, tăng cường thông tin, quán triệt cho cán bộ, người dân, học sinh, sinh viên nhận thức rõ bản chất, hành vi, thủ đoạn, phương thức hoạt động của hội này để cảnh giác, không bị lôi kéo; xử lý theo quy chế, kỷ luật của cơ quan, đơn vị, tổ chức với những người tham gia theo đúng quy định.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị cấp ủy, mặt trận tổ quốc, chính quyền, đoàn thể các cấp tăng cường thông tin, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền cho học sinh, sinh viên nhận thức rõ bản chất, hành vi, thủ đoạn, phương thức hoạt động của hội này, để cảnh giác, không bị lôi kéo; đồng thời xử lý theo quy chế, kỷ luật của cơ quan, đơn vị đối với người tham gia, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Luân Dũng - Báo Mới