Các hoạt động từ thiện đều được miễn thuế

Ngày 03/02/2020

 -  344 Lượt xem

Đại biểu Quốc hội Bạc Liêu có văn bản chất vấn về chính sách thuế đối với hoạt động từ thiện. 

Trả lời vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết: Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định miễn thuế đối với khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam. Doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà cho các đối tượng chính sách; khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tính vào chi phí trước khi tính thuế.

Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định miễn thuế đối với thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện, nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo. Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo được trừ vào thu nhập trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú.

Các luật Thuế khác như: Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế giá trị gia tăng, Thuế bảo vệ môi trường, Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp... cũng đều quy định không thu thuế hoặc miễn thuế đối với viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại hoặc liên quan đến mục đích từ thiện, nhân đạo.

Các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội đã quán triệt mở rộng cơ sở thuế, hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong các sắc thuế và chính sách miễn, giảm, giãn thuế, đảm bảo tính trung lập của thuế. Do vậy, về chính sách thuế đối với hoạt động từ thiện, Bộ Tài chính đề nghị thực hiện theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Nguồn: Hải quan Online.