Vận động từ thiện công khai và minh bạch

Ngày 31/10/2021

 -  543 Lượt xem

Nghị định 93/2021/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 11/12/2021 với các quy định cụ thể về trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, nhằm bảo đảm tính minh bạch và công khai trong công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dựng các nguồn đóng góp tự nguyện.

 

Vận động từ thiện công khai và minh bạch -0